แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในยุคการค้าเสรี

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ ทำให้ประชาชน และภาคธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัว รวมไปถึงการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนเบ้านในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกให้กว้างเพื่อต้อนรับประเทศต่างๆ และเป็นการเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่ยุคอาเซียน

bihors.org

การเปิดประเทศเสรีและให้การบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้กรอบของอาเซียนทำให้ในอนาคตเป็นไปได้สูงว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เพราะได้มีการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น คู่แข่งรายต่างๆเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดในด้านการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากตามแนวโน้มความเป็นไปทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในสถานที่ต่างๆ จนเกิดเป็นกระแสความนิยมของชาวต่างชาติ

ประเทศมาเลเซีย ลาว และสิงค์โปร มีความนิยมที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุด จากจำนวนประเทศอาเซียน และเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี สำหรับด้านการบริการการท่องเที่ยวของไทยนั้นนับว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง ทั้งในส่วนของความพร้อมในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการเปิดการค้าเสรีจะช่วยในการสนับสนุนให้ตลาดการท่องเที่ยวของไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการใช้บริการที่พักที่เป็นเครือข่ายให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในไทย ทำให้เกิดการกระจายไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากขึ้นตามมา

นักธุรกิจในไทยควรเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปิดการค้าเสรี และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นแนะนำสาถนที่ท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ จัดโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยว และที่ขาดไม่ได้คือวัฒนธรรมที่งดงามของไทย ความมีอัธยาศัยดี การมีประวัติศาสตร์ รสชาติของอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเว็บไซต์ให้มีเว็บบอร์ดเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งใช้ช่องทางนี้ให้นักท่องเที่ยวได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน จากที่กล่าวมาเป็นการทำการตลาดที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้นำไปใช้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้นจากเดิม

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off

ธุรกิจแนะนำการท่องเที่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทย

ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกง่าย ๆ ว่าภาคอีสานที่เรารู้จักคุ้นเคยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ภูเขา ทะเล น้ำตก หรือ วัดต่าง ๆ ซึ่งสถานที่ ๆ ที่ดิฉันเลือกที่จะแนะนำให้ทุก ๆ คนรู้จักกันก็คือ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร” หรือ ที่รู้จักทั่วไปคือ “วัดโพธิ์” ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นก็มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามากขึ้นเพราะประเทศไทยเราเปรียบเหมือนเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ซึ่งมีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่ละภาคแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันไป
20110106105004
การท่องเที่ยวไทยถือได้ว่าเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกและการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายหลายแห่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทว่าในปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัส ในด้านความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงในสถานการณ์ต่างๆ นั่นเอง

การท่องเที่ยวที่ถูกและคุ้มค่ากว่าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกว่า 20% ประกอบกับความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในไทยที่นักท่องเที่ยวเต็มใจจ่ายสำหรับค่าที่พักมากกว่าเกือบเท่าตัวเทียบกับการเที่ยวที่อื่น (Thailand premium) ทำให้การท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่งและฟื้นตัวกลับมาได้เสมอ เราคาดว่าการท่องเที่ยวไทย จะสามารถฟื้นตัวและเติบโตได้ประมาณ 8-10% และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นประวัติการณ์ถึงราว 15 ล้านคน แต่หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่รุนแรงขึ้น จะทำให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาด ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและความยืดเยื้อของเหตุการณ์

สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคืออนาคตของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว จากการวิเคราะห์เราพบว่าหากการท่องเที่ยวไทยซึ่งรวมถึงธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังทำทุกอย่างแบบเดิมๆ ต่อไปเรื่อยๆ หรือที่เราเรียกว่า business as usual นั้น คงไม่สามารถทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตกว่าในอดีตได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเชิงของจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือระยะเวลาที่พักอยู่ในเมืองไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยร้อยละ 5% เช่นในอดีตที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2020

นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้รองรับการเติบโตระยะยาวแล้ว ประเทศไทยควรมุ่งเน้นอาศัยประโยชน์จากกระแสและแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวต่างๆ แทนที่จะทำแบบไร้ทิศทาง ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านแหล่งที่ตั้งที่ดี และสะดวกในการเชื่อมต่อกับภูมิภาค ทำให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่จะตักตวงประโยชน์จากแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในอนาคตได้หลายอย่าง เช่น แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกกันเองมากขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟ สุขภาพ และการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่เกษียณแล้ว

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ธุรกิจกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  พื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนท้องถิ่นของตน ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข่าวสารไร้พรมแดน การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุน กำไรในการจัดธุรกิจท่องเที่ยวได้อีกด้วย จากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวจัดเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ แก่ผู้ประกอบการ แก่ท้องถิ่น ซึ่งทำให้มีผู้หันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  จึงควรศึกษาเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของธุรกิจประเภทนี้

20130625175053

การท่องเที่ยวถือได้ว่า เป็นเรื่องของ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล องค์การสหประชาชาติประกาศว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจำกัดในเรื่องการผลิต เพราะไม่ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศเหมือนการเกษตรอื่น ๆ ผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่เสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยว คือ ความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ป่าไม้ ภูเขา สภาพอากาศและสิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้น เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารบ้านเรือนในท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่มีความยั่งยืนไม่ผันแปรหรือขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศดังเช่นการผลิตด้านเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมอื่น ไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงได้รับการสนับสนุน และ หันมาใช้อุตสาหกรรมนี้เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่ออาชีพเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม นับเป็นความได้เปรียบอย่างมากของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคต่างๆของประเทศไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ 513 ล้านตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 77 จังหวัด แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศสหภาพเมียนมาร์ นอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามแล้ว ภาคเหนือตอนล่างยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจาก มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 168,854.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ได้ชัดเจนสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรม สังคม และวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีมากว่า 5,000 ปี
3. ภาคกลาง ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางประอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การล่องแพ น้าตก หินงอกหินย้อยตามพื้นที่ต่างๆ สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี
4. ภาคตะวันออก นับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งประเภทป่าเขา น้ำตก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เริ่มจากบางแสน พัทยา จังหวัดชลบุรี
5. ภาคใต้ ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรระหว่างทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย หรืออ่าวไทยมีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร เกือบทุกจังหวัดมีอาณาเขตส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกับทะเล (ยกเว้นยะลาเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล)

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off

การให้ความสำคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เพราะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปสู่จุดหมายปลายทาง ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยแบ่งออกเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวส่วนที่เป็นธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะทาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความยั่งยืนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค

1. ภาคเหนือ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศสหภาพเมียนมาร์ นอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามแล้ว ภาคเหนือตอนล่างยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจาก มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 168,854.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ได้ชัดเจนสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรม สังคม และวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีมากว่า 5,000 ปี
3. ภาคกลาง ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางประอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การล่องแพ น้าตก หินงอกหินย้อยตามพื้นที่ต่างๆ สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี
4. ภาคตะวันออก นับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งประเภทป่าเขา น้าตก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เริ่มจากบางแสน พัทยา จังหวัดชลบุรี
5. ภาคใต้ ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรระหว่างทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย หรืออ่าวไทยมีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร เกือบทุกจังหวัดมีอาณาเขตส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกับทะเล (ยกเว้นยะลาเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล)

บุคลากรภาคการท่องเที่ยวไทยจึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความประทับใจในการให้บริการนักท่องเที่ยวเหล่านั้น นอกจากนี้การเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการอื่น ๆ ที่จะออกไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเมื่อเข้าสู่การเป็น AEC แล้วอาจประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาลงทุนในไทยสูง ผู้ประกอบการไทยจึงควรสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

วิธีเริ่มธุรกิจแบบ “ฉลาดๆ”

ช่วงเวลาเริ่มต้นทำธุรกิจคือช่วงที่ดีที่สุดในการสร้างความเคยชินดีๆ ที่สามารถทำให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโตไปเรื่อยๆ วิธีในการทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น และที่สำคัญ…คุณเริ่มทำได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้!

แต่ละปีที่ผ่านไปได้มีแนวโน้มใหม่ๆ เกิดขึ้นในการเริ่มธุรกิจและได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แต่ความคิดหนึ่งที่ใครๆ ก็มักเข้าใจผิดกันว่าการเริ่มทำธุรกิจนั้น “รวยเร็ว” ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยหากคุณคิดว่าแค่ทำธุรกิจปุ๊บ เงินล้านก็จะลอยมาหาคุณปั๊บ ประหนึ่งว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง

แต่ในความเป็นจริง การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็น “ความรวย” นั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัด, ความทะเยอทะยานและทุ่มเท ตลอดจนการทำงานอย่างหนัก

หรือในอีกแง่หนึ่ง มันเป็นการดีกว่าหากคุณรู้วิธีในการเริ่มทำธุรกิจอย่างง่ายๆ หลายคนอาจมีไอเดียก็จริง แต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ต้องถอดใจไปเสียก่อนจะเริ่มต้น มันจะดีกว่าไหมหากคุณรู้เคล็ดลับในเริ่มทำธุรกิจให้ “ง่ายที่สุด” เท่าที่จะทำได้ และทำให้ธุรกิจของคุณไปได้ “เร็วที่สุด” เท่าที่จะเป็นไปได้?

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักพบเจอเสมอๆ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือภารกิจที่ “ยุ่งเหยิง” เกินไป ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด การทำบัญชี (รวมทั้งยังต้องควบตำแหน่ง “ท่านประธาน” อีกด้วย) แต่เมื่อไรที่ถึงเวลาที่ธุรกิจเริ่มอยู่ตัว คุณก็เริ่มถอยออกมาได้เมื่อนั้น

Posted in Uncategorized | Comments Off