การให้ความสำคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เพราะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปสู่จุดหมายปลายทาง ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยแบ่งออกเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวส่วนที่เป็นธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะทาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความยั่งยืนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค

1. ภาคเหนือ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศสหภาพเมียนมาร์ นอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามแล้ว ภาคเหนือตอนล่างยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจาก มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 168,854.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ได้ชัดเจนสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรม สังคม และวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีมากว่า 5,000 ปี
3. ภาคกลาง ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางประอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การล่องแพ น้าตก หินงอกหินย้อยตามพื้นที่ต่างๆ สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี
4. ภาคตะวันออก นับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งประเภทป่าเขา น้าตก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เริ่มจากบางแสน พัทยา จังหวัดชลบุรี
5. ภาคใต้ ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรระหว่างทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย หรืออ่าวไทยมีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร เกือบทุกจังหวัดมีอาณาเขตส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกับทะเล (ยกเว้นยะลาเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล)

บุคลากรภาคการท่องเที่ยวไทยจึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความประทับใจในการให้บริการนักท่องเที่ยวเหล่านั้น นอกจากนี้การเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการอื่น ๆ ที่จะออกไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเมื่อเข้าสู่การเป็น AEC แล้วอาจประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาลงทุนในไทยสูง ผู้ประกอบการไทยจึงควรสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , , | Comments Off

วิธีเริ่มธุรกิจแบบ “ฉลาดๆ”

ช่วงเวลาเริ่มต้นทำธุรกิจคือช่วงที่ดีที่สุดในการสร้างความเคยชินดีๆ ที่สามารถทำให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโตไปเรื่อยๆ วิธีในการทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น และที่สำคัญ…คุณเริ่มทำได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้!

แต่ละปีที่ผ่านไปได้มีแนวโน้มใหม่ๆ เกิดขึ้นในการเริ่มธุรกิจและได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แต่ความคิดหนึ่งที่ใครๆ ก็มักเข้าใจผิดกันว่าการเริ่มทำธุรกิจนั้น “รวยเร็ว” ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยหากคุณคิดว่าแค่ทำธุรกิจปุ๊บ เงินล้านก็จะลอยมาหาคุณปั๊บ ประหนึ่งว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง

แต่ในความเป็นจริง การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็น “ความรวย” นั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัด, ความทะเยอทะยานและทุ่มเท ตลอดจนการทำงานอย่างหนัก

หรือในอีกแง่หนึ่ง มันเป็นการดีกว่าหากคุณรู้วิธีในการเริ่มทำธุรกิจอย่างง่ายๆ หลายคนอาจมีไอเดียก็จริง แต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ต้องถอดใจไปเสียก่อนจะเริ่มต้น มันจะดีกว่าไหมหากคุณรู้เคล็ดลับในเริ่มทำธุรกิจให้ “ง่ายที่สุด” เท่าที่จะทำได้ และทำให้ธุรกิจของคุณไปได้ “เร็วที่สุด” เท่าที่จะเป็นไปได้?

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักพบเจอเสมอๆ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือภารกิจที่ “ยุ่งเหยิง” เกินไป ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด การทำบัญชี (รวมทั้งยังต้องควบตำแหน่ง “ท่านประธาน” อีกด้วย) แต่เมื่อไรที่ถึงเวลาที่ธุรกิจเริ่มอยู่ตัว คุณก็เริ่มถอยออกมาได้เมื่อนั้น

Posted in Uncategorized | Comments Off

ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้คือร้านกาแฟ

ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้คือร้านกาแฟ เนื่องจากเหมาะกับลูกค้าวัยทำงานผู้เร่งรีบในตอนเช้า ขณะเดียวกันพื้นที่ร้านยังเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้เข้ามานั่งทำงานหรือพบปะสังสรรค์กัน การลงทุนทำร้านกาแฟจึงถือเป็นหนึ่งลู่ทางที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ดี นอกจากอาศัยเงินทุนแล้ว การทำร้านกาแฟยังจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เพิ่ม รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ดังต่อไปนี้

มนุษยสัมพันธ์นำไปสู่ความสนิทสนมกับลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานในร้านกาแฟถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ของร้าน ยังช่วยสร้างความเป็นกันเองให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ เมื่อนึกอยากไปนั่งร้านกาแฟเขาจะกลับมาร้านของเราอีกครั้ง ดังนั้นพนักงานควรแสดงอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้า เช่นการทักทาย มอบรอยยิ้ม สร้างบทสนทนาที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นกันเอง ในกรณีพนักงานที่อยู่หลังเคาท์เตอร์กาแฟซึ่งต้องรับออเดอร์จากลูกค้าโดยตรง อาทิ บาริสต้า ควรจดจำชื่อลูกค้าประจำ และเมนูประจำของลูกค้าได้เพื่อสร้างความเป็นกันเอง เช่นหากลูกค้าประจำเดินเข้าร้านมาก็อาจทักทายว่า “สวัสดีค่ะคุณเอ วันนี้รับคาปูชิโนเย็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะ หรือแม้กระทั่งบาริสต้ายังสามารถทำกาแฟถ้วยโปรดในช่วงเวลาเดิมก่อนลูกค้าประจำจะมาถึงร้าน ซึ่งสามารถสร้างความเป็นกันเองและความประทับใจ และยังทำให้ลูกค้ารายนั้นประหยัดเวลาด้วย

บรรยากาศในร้าน กลุ่มลูกค้าของร้านกาแฟส่วนหนึ่งอาจเป็นนักเรียน/ นักศึกษา คนทำงาน ซึ่งอาจพกโน้ตบุ๊คติดตัวมานั่งทำงานด้วย ดังนั้นบรรยากาศของร้านจึงควรเงียบสงบพอสมควร หรือหากต้องการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายไปพร้อมกันอาจเปิดดนตรีคลอเบาๆ

นอกจากนี้ ทางร้านควรจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อาทิ เก้าอี้หมุนข้างเคาท์เตอร์ หรือโต๊ะที่เหมาะสมสำหรับวางคอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้าที่เข้ามาทำงาน ชุดโซฟานั่งสบายสำหรับเพื่อนฝูงนั่งคุยกันสบายๆ รวมทั้งที่นั่งข้างนอกร้านสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการกินลมชมบรรยากาศ

ทักษะและความรู้เรื่องกาแฟของพนักงาน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดึงดูดคนเข้าร้านกาแฟก็คือคุณภาพและรสชาติของกาแฟ ดังนั้นเจ้าของร้านจึงต้องคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันผู้ชงกาแฟต้องมีทักษะในการชง รวมทั้งรสมือที่คงที่ เพราะหากรสมือของบาริสต้าเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้ลูกค้าแก้วแรกที่เคยซื้อกาแฟจากร้านเรา เริ่มคิดเปลี่ยนใจไปร้านอื่นภายหลังสั่งเมนูเดิมแก้วที่สองแต่กลับรสชาติไม่อร่อยเหมือนเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในภาพรวมด้วย นอกจากนี้ พนักงานร้านกาแฟยังต้องสามารถแนะนำกาแฟที่เหมาะสมกับลูกค้าใหม่ และสามารถอธิบายรสชาติให้ลูกค้าฟังเข้าใจได้ง่ายและดึงดูดใจ

ห้องน้ำสะอาดน่าเข้า ในกรณีที่ร้านกาแฟให้บริการห้องน้ำ ควรคำนึงถึงคือการรักษาความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ เมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ดีทุกๆ ด้านอันรวมไปถึงห้องน้ำที่สะอาดน่าใช้ ก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจและรู้สึกว่าร้านกาแฟร้านนี้น่านั่ง น่าใช้เวลาอยู่นานๆ และนี่อาจส่งผลให้เขาติดใจและกลับมาแวะเวียนร้านเราอีกครั้ง

ฟรีอินเตอร์เน็ต กลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้แล้วสำหรับฟรีอินเทอร์เน็ทสำหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือเมื่ออยู่ในร้าน เพื่ออัพรูปต่างๆ หรือเพื่อใช้ทำงานจากโน้ตบุ๊ค อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันดับต้นๆ ที่เจ้าของร้านกาแฟต้องมีไว้รองรับลูกค้า ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าด้วย เพราะเมื่อลูกค้าต้องใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ เขาจะมีร้านเราไว้ในรายชื่อในใจ

บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากกาแฟแล้ว ร้านกาแฟควรบริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่เข้ามานั่งทำงานในร้านนานๆ ทำให้ลูกค้ารายนั้นไม่ต้องหาซื้ออาหารข้างนอก และทำให้งานไม่สะดุด ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับทางร้านอีกช่องทางหนึ่ง

อภินันทนาการแก่ลูกค้าคนพิเศษ สำหรับลูกค้าประจำ เราควรมอบอภินันทนาการต่างๆ เช่น ซื้อกาแฟ 10 แก้ว ฟรี 1 โดยวิธีดังกล่าวได้รับความนิยมสูง เพราะสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อกาแฟที่ร้านอีก ขณะเดียวกันเราควรมอบสิทธิพิเศษกาแฟฟรีสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิกในวันเกิด อย่างที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ให้อภินันทนาการดังกล่าวในชื่อโปรโมชั่นว่า “Birthday Brew” ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ และช่วยรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับที่ร้านให้เหนียวแน่นขึ้น

นอกจากนี้ยังควรมีอภินันทนาการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า อาทิ ให้ชิมกาแฟรสชาติใหม่ โดยใส่ในถ้วยขนาดเล็ก หากลูกค้าชื่นชอบในกาแฟรสดังกล่าวก็จะช่วยให้ลูกค้ารายนั้นอุดหนุนกาแฟรสชาติใหม่ของเราอีกด้วย

การทำร้านกาแฟถือได้ว่าเป็นงานบริการรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นนอกจากจะบริการกาแฟรสชาติกลมกล่อมแล้ว ร้านกาแฟควรให้บริการและสร้างบรรยากาศในร้านที่ทำให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่แรกพบจนถึงเวลาที่กาแฟหมดถ้วยหรือจนลูกค้าเดินออกจากร้าน ซึ่งจะดึงดูดให้ลูกค้ากลับเข้ามาที่ร้านได้อีกครั้ง

Posted in Uncategorized | Comments Off